OBAVIJEST O NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA

Datum objave: petak 25 svibnja 2018

Objavio: Administrator

Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Uredba EU o zaštiti osobnih podataka, ili skraćeno GDPR (General Data Protection Regulation). Gaj grupa d.o.o., Gajeva 29, Zagreb, OIB: 49756433865, Vas obavještava:
 
Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, te Vas molimo da ove Informacije pažljivo pročitate!
 
Gaj grupa d.o.o. je ovlaštena za upis i vođenje evidencije svojih ispitanika. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.
 
Gaj grupa d.o.o. je voditelj obrade osobnih podataka svojih ispitanika kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Gaj grupa d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka ispitanika određuje svrhu i sredstva obrade njihovih osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje njihovih osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Gaj grupa d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka vezano za sva pitanja povezana s obradom osobnih podataka ispitanika ili ostvarivanje njihovih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt: SZOP@gajgrupa.hr.hr ili +385(0)14556122. Osobni podatci koje Gaj grupa d.o.o. prikuplja propisani su Zakonom o trgovačkim poduzećima, a uključuju najmanje osnovne osobne podatke: ime, prezime, adresa, kontakt podatci, OIB, podatke o datumu rođenja i spolu. Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju radi sklapanja ili izvršenja ispitanikovih prava i obveza, ispunjenja zakonskih obveza i/ili na temelju legitimnog interesa. Ukoliko to od nas traže relevantni zakonski propisi, Gaj grupa d.o.o. će za određene razloge od svojih ispitanika tražiti izričitu privolu za potrebe marketinga u smislu obavještavanja o ponudama, proizvodima i uslugama. Razlozi zbog kojih Gaj grupa d.o.o. obrađuje osobne podatke svojih ispitanika su ispunjenje zakonskih obveza.
 
Gaj grupa d.o.o. osigurava da se osobni podatci ispitanika obrađuju samo na način koji je u skladu s navedenom svrhom. Ukoliko je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup osobnim podatcima pružit će se državnim tijelima u skladu sa zakonskim obvezama Gaj grupe d.o.o.(Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo financija RH, Porezna uprava, pravosudna i druga državna tijela), stručnim službama u sklopu Gaj grupe d.o.o., te tvrtkama izvršiteljima s kojima je Gaj grupa d.o.o. ugovorila usklađivanje obrade i razmjene osobnih podataka u skladu sa svim pravilima zakona i uredbe o zaštiti osobnih podataka. Svi osim navedenih državnih tijela osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Gaj grupe d.o.o.. Svi osobni podatci ispitanika Gaj grupe d.o.o. obrađuju se unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) i nisu dostupni nikome bez ovlaštenja Gaj grupe d.o.o.. Svi ispitanici Gaj grupe d.o.o. imaju pravo na informacije o obradi svojih osobnih podataka; povlačenje privole u bilo koje vrijeme, ako se osobni podatci obrađuju uz privolu ispitanika; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Gaj grupi d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu. Prigovor na obradu osobnih podataka, ispitanici mogu podnijeti i nadzornom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385(0)14609999, azop@azop.hr, www.azop.hr. Podatci ispitanika čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje se obrađuju. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, odnosno trajanje članstva.
 
U svezi bilo kakvih pitanja o korištenju osobnih podataka, ispitanici mogu kontaktirati Gaj grupu d.o.o. putem telefona, elektroničke pošte ili pismovnom pošiljkom na sljedeći način: broj telefona: 01/4556 122, e-mail: gajgrupa@gajgrupa.hr, pisanim putem na adresu: „Gaj grupa d.o.o.“, Gajeva 29, 10000 Zagreb.

Facebook komentari